Thursday, 6 August 2020

పొద్దుగూకని రోజు

పొద్దుగూకని రోజు

మరిచా ఈ కాలాన్ని
మరిచా ఈ కాంతిని

దిగాలుగా గాలికి వేలబడి 
ఆలోచనలలో ప్రయాణిస్తున్నా

ఏదో వెతుక్కుంటూ 
లోలోతులకి జారిపోతున్నా

కనిపించే ప్రతీదీ ఓ వెంతే 
నిజంగా చూస్తున్నదే అన్నంతగా
నా ఊహలు సాగుతున్నవి

అడుగు పడ్డాకే దారి పుడుతుంది
వెనకడుగు అనే ఆలోచనే లేదు

అదుపు తప్పి పోతున్నానో, 
లేక అనుకునే కొట్టుకెళ్తున్నానో

ధారగా మొదలైన ఆలోచన ప్రవాహమైనది
అడ్డు కట్ట మరిచానేమో విచ్చలవిడిగా పోటెత్తుతున్నది.

వున్నట్టుండి పున్నమి రాత్రి  అమావాస్యగా మారినది
సీతాకోక చిలకగా మొదలై గొంగళి పురుగులా మారినది
నింగిలోని నీటి చుక్క నేల రాలె సరికి రాతి బెడ్డైనది

ఎప్పుడు దీనికి గమ్యం?
ఎక్కడ దీనికి గమ్యం?

అసంఘటనలకు ఉలుక్కుపడి నిద్ర లేచే వరకు
నెత్తిలోని తుట్టుకి పట్టిన మత్తు విడిచే వరకు
పొద్దుగూకదు ఈ రోజు. 

సురేష్ సారిక

Saturday, 1 August 2020

నను ఆపుతున్నదేమిటి?

అలుపు దేహానికా లేక  కనురెప్పకా
ఓటమి నాకా లేక నా ప్రయత్నానికా

ఊహాలెక్కువై బుద్ధి అలిసిందా
పరుగెక్కువై ఒళ్ళు చతికల పడిందా

అందాలు చూడలేని కన్ను చిమ్మ చీకటంటుంది
ముందడుగు వెయ్యలేని కాలు దారి లేదంటుంది

ఎందుకీ సందిగ్ధం 
నను ఆపుతున్నదేమిటి?
నాలో పేరుకుపోతున్న కోరికలా
ఒక్కసారిగా వచ్చిపడే వందల ఆలోచనలా
నిజమనే అబద్ధాని తెలుసుకోవాలనే తపనా, లేక 
అనంతానికి నాకు మద్య జరుగుతున్న సంఘర్షణా
ఏమో..
ఇంతా తెలిసి, 
ఇంకా ఏవో మసక పొరలు నా గమ్యంపై
కాసేపు ఆగిపోవాలని
కాసేపు వెతుకులాడాలని
కనీసం ఊపిరి ఆగే లోపు ఐనా
ఎదో ఒక ఆధారం దొరుకుతుందో లేదో  ?
సురేష్ సారిక

For More Click Here

ఎంతేసుకు పోతాడని ఇంతటి ఆరాటమీడికి..!

మనిషి, మనిషేనని పొరబడ్డా
కాడు వీడు, 
వంకరు బడ్డ సంకర జాతి కొడుకు వీడు
అడ్డగోలుగా ఎదిగిన నికృష్టపు రూపమీడు

ఎవడో ఉగ్గుపట్టి పోసినాడు రాక్షస లక్షణాలీడికి
అరిగినదే తిన్నట్టున్నాడు విచక్షణ ఇసుమంత లేదీడికి
 
ఎంతేసుకు పోతాడని ఇంతటి ఆరాటమీడికి
ఈ నీచ బతుకు తీరుపై విసుగున్నది రాదిక వీడికి

మానవ తత్వం లెనోడిని మనిషని ఎలా అనను నేను 
కనీసం జంతువు తీరుకు కూడా దరిదాపుగా లేడీడు

ఇలాంటోడి దగ్గర కుళ్ళుడు కంపే కొడుతుంది

పూడ్చాక భూదేవి కూడా భరించలేదీడ్ని

మారతాడాని వీడ్ని చూస్తూ ఉండలేను
నొప్పి తెలిసినోడిని కనుక వీడిపై చెయ్యీ లేపలేను
ఇలా, నాలో అక్కసుని పచ్చిగా కక్కడం తప్ప.

సురేష్ సారిక

For More Click Here