25, మే 2013, శనివారం

prema-ప్రేమ

నా ఒంటరి  ఊహల్లో .... 

నీ తుంటరి  అలోచనలు ...... 


నే నడిచే  దారులలో ..... 

నీ విడిచిన జ్ఞాపకాలు .......

                                       !!సురేష్ !!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి