Wednesday, 26 June 2013

prema-ప్రేమ


               !!  వేచిన క్షణాలు 

                         నిలిచెను కాలాలు !! 

ఇన్నాళ్ళుగా

         నీ కోసమే వేచానిలా


ఈ నాటికి 

          నా గూటికి చేరావిలా


ఈ క్షణాలని

             నేనిక మరిచేదెలా 

                                       !!సురేష్ !!

Monday, 17 June 2013

amma-అమ్మ

               !!అమ్మ!! 

 

పులకరించు తలపు...... అమ్మ 

అనుసరించు దారి ........అమ్మ 


దైవనామ స్మరణ ....... అమ్మ 

స్వాగతించు హారతి .... అమ్మ 

 

కరిగే నీలిమేగం ........ అమ్మ

లాలించు జోలాలి ..... అమ్మ


                                      !!సురేష్ !!

Sunday, 16 June 2013

jevitham-జీవితం

!! కాలం !!


jevitham-జీవితం, andham-అందం, prema-ప్రేమ

 

వెలుగులు-నీడలుprema-ప్రేమ

         !! నీ నిడ !!


   నిలువెత్తుగా నీ ఎదుటున

   నీ తోడుగా నీ నీడగా

   నీ చెంతన నీ రూపున


             నిలిచే క్షణాలు

             నాలో నిలిచెను

            నూరు కాలాలు ..

                                 !!సురేష్ !!

andham-అందం

     !!!!!!!! నా రాగం !!!!!!!

 

        సంధ్యారాగం !

        సిగ్గు పడదా ?

        నీ సొగసు  చూసి.... 


హంసలన్నీ !

అసూయపడవా ?

నీ నడక చూసి .... 

 

           కోకిలమ్మ !
          మూగపోదా ?

          నీ పలుకు విని ..

 

జాబిలమ్మ  !

జరిగిపోదా  ?

నీ వెలుగు చూసి ...

Sunday, 2 June 2013

desam-దేశం

                     వెలుగు 


అలనాటి మహనీయుల జాడ నడవరా 
గతి తప్పిన నా జాతికి దారి చూపరా ... 

రాజకీయ రణరంగపు రాత మార్చరా 
నడిరాతిరి పరుగులకి వెలుగు చూపరా ... 

నీవు మారి నీ సమాజ గతి  మార్చరా 
ఇలనాటి ఈ నాడిని బాగుచెయ్యరా ...


మరో మహాత్ముడివై  మొలకెత్తరా ... .. . 

                                           !!సురేష్ !!