14, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

baadha-బాధ

ఏమో  ఈ మౌనం 

ఎన్నాల్లో ఈ విరహం ....


నను మాయ చేసి 

నువ్వు మౌనమాయనే.... 


తొలి మాటకై 

నా మది వేచి చూసనే ....

                              !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి