6, ఆగస్టు 2013, మంగళవారం

desam-దేశం

ఆరాటం కాదు పోరాటమంటే... 

అల్లరి మూకల 

చిల్లరి చేష్టలు 

కాదు పోరాటమంటే... 


ఆకలి అరుపుల రూపం పోరాటం

అవినీతిని అనిచే ఆయుధం పోరాటం

                                                   !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి