12, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

prema-ప్రేమ

మెరిసే మెరుపలా 

కురిసే వానలా 

విరిసే పువ్వలా

నువ్వు కనిపించావే ... 

నను మరిపించావే ...


నిదరోతున్న హృదయాన్ని నిద్ర  లేపావే ...

నాతో నడిచే నా నీడను నీవైపు లాగావే ...

ప్రాణం లేని నా ప్రేమకు ఊపిరి పోసావే ....

                                                                  !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి