12, ఆగస్టు 2013, సోమవారం

andham-అందం

...... ప్రకృతి వరాలు....... 

 

వీచే గాలుల సరాగాలు

పారే ఏరుల సుస్వరాలు


కురిసే చినుకుల సవ్వడులు

ఉరిమే ఉరుముల శ్రుతి లయలు

         

                            !!సురేష్!!
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి