15, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

prema-ప్రేమ

నాలో నిండిన ఊపిరి నీవు 

ఊపిరి రేపిన గానం నీవు 

గానం చేసే గాత్రం నీవు 

గాత్రం కలిగిన మధురం నీవు

                                           !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి