21, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

baadha-బాధ

నా అనువారు నను ఆదమరిచినారు

వీడనన్నవారు వీడ్కోలు పలికినారు

ఊసులెన్నో పంచివారు ఉరివేసి పోయినారు .... 

 

తప్పు ఎవరిధైనను నా తీరు తెన్ను మారెను

ఓదార్చ లేరే ఒక్కరైనను .....................

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి