21, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

baadha-బాధ

నా అనువారు నను ఆదమరిచినారు

వీడనన్నవారు వీడ్కోలు పలికినారు

ఊసులెన్నో పంచివారు ఉరివేసి పోయినారు .... 

 

తప్పు ఎవరిధైనను నా తీరు తెన్ను మారెను

ఓదార్చ లేరే ఒక్కరైనను .....................

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి