4, సెప్టెంబర్ 2013, బుధవారం

prema-ప్రేమ

వరమిస్తావా ...?

నా హృదయపు స్థానం 

నీకై వుందని 

గుర్తించావా .....?

నా పయనం ,సమయం నీ వెంటేనని. 

నా పలుకు ,పిలుపు నీ పేరేనని.

                                              !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి