29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

andham-అందం

మానిక్యమా

మందారమా

ఓ రాగబంధమా.... 


రతనాల రాశుల్లో

మెరిసేటి మనిపూసవా... 


నీకై మారనా

నీలా నేను

నీ నీడలా..... 

                 !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి