10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

prema-ప్రేమ

తొలిసారి చూసిన నీ కనుల సాక్షిగా

మలిక్షణమే మైమరిచా మదిసాక్షిగా 


నీ స్వరము నను చేరెను ఓ వరముగా

ఎన్నటికి చెరగక నిధిలా నిలిచేనుగా


మన కలయక ఓ వింతగా మారేనుగా 

మరు జన్మలకి తీయని కలగా మిగేలునుగా

                                          

                                                    !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి