Tuesday, 15 October 2013

prema-ప్రేమ

నిను చూసిన క్షణమే మరణించా ..... 

మరుక్షణమే నీకై జన్మించా .....


అడగని వరమై అడుగుల దూరాన నిలిచావే ... 

గతి తప్పిన గమనానికి గమ్యం నీవయ్యావే ... 

 

ఇకపై నా పయనం.... నీ వైపే !!!

ఇకపై నా లక్ష్యం .......నీ ప్రేమే !!!

                                           !!సురేష్!!

Previous Post
Next Post

0 Comments: