10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

baadha-బాధ

నా అనువారు నను ఆదమరిచినారు

వీడనన్న వారు వీడ్కోలు పలికినారు

 

ఊసులెన్నో పంచినవారు ఉరి వేసి పోయినారు 

తప్పు ఎవరిధైనను  నా తీరు తెన్ను మారెను


ఓదార్చలేరే  నేడు నీడగా తోడు ఒక్కరైనను

                                                                           !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి