8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

కనుల ఎదుట నీవున్నా 

చూడలేక నా కనులున్నా 


పదిలమైన ఓ మాటున్నా 

పలకలేక నా పెదవున్నా 


పరిక్షించే కాలమెదుట  

పరితపించు ప్రాణమొకటి 

 

వేచివున్నది ............ 

                          !!సురేష్!!కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి