8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

prema-ప్రేమ,

ప్రతీ ఘటన ప్రతిఘటనై  పరీక్షిస్తుంది 

కఠినమైన కాలగమనం కాటువేస్తుంది 

నిన్నటి నా నీడ నను ఒంటరంటుంది 

ఈ అనంతంలో నేనెంత అని ప్రశ్నిస్తుంది ...

                                            !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి