24, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

andham-అందం

నీ మంధహసానికి  బానిసని 

నీ హంస నడకలకి నాదాన్ని 


నీ మాధురగాత్రానికి గీతాన్ని 

నీ అనుబంధానికి బంధీని 


నీలోని ఆశలకు శ్వాసలని 

నీ కనుల కాంతులకి తీరాన్ని 

                                     !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి