1, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

prema-ప్రేమ

జీవితం సరికొత్తగా 

          ఉవ్వెత్తుగా 

నిలిచింది నా ఎదుట .... 


ఊహించానా ఏ నాడైనా 

ఇన్నాళ్ళుగా వేచిన అందం 

ఆనందం నా చెంత చేరేనని ...

                                     !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి