19, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

నీపై నా ప్రేమెంతంటే ... ?

మనసులో దాగనంత 

మాటలకు దొరకనంత 


మనసులో దాగనిది భావం 

మాటలకు దొరకనిది కావ్యం 


భావాన్ని గుర్తించవు 

కావ్యాన్ని గమనించవు

                           !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి