29, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

prema-ప్రేమ

కొన్నాల్లే ఊసులు 

ఆపై దొరకవు బాసలు 


మురిపించిన క్షణాలు 

మరిపించెను గతాలు 

 

నీ పలుకులతో

తరిగెను తీరాలు 

చెదిరెను దూరాలు 

మిగిలెను మధురాలు

                               !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి