4, నవంబర్ 2013, సోమవారం

baadha-బాధ

కొంతమంది బాధను కనులలో చూపిస్తారు 

అది కన్నీరై  కొన్నాల్లకు కరిగిపోతుంది.......... 

 

కొతమంది బాధను నవ్వులో చూపిస్తారు 

అది కనులు మూసే వరకు,,, 

కాలం తీరే వరకు,,,,

తరగక నిలిచి వుంటుంది ...... 

              

                                   !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి