Thursday, 7 November 2013

andham-అందం

నిండు చందమామ జారి 

నా ముందు నడిచింది నేడు 


అందమైన వానజల్లు చిక్కగా చక్కగా 

నాపై జలపాతమై జారింది నేడు 

 

మేఘాల చాటున హరివిల్లు మాయమై

నా ముందు నిలిచింది నేడు

                                 !!సురేష్!!

No comments:

Post a comment