31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

వరాలనే వద్ధననా...!!! 

నా జత నువ్వైతే ... 

 

స్వర్గాన్నే వదిలెయ్యనా...!!!

నా వెంట నువ్వుంటే ..... 

                        !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి