24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

desam-దేశం

ఈ మట్టితో ఋనమెట్టిదో .... 

 

శ్వాస ఎగిసిననాడు 

తనపై మోస్తుంది ....

 

శ్వాస సొలసిననాడు 

 తనలో దాస్తుంది ..... 

                  !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి