24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

jevitham-జీవితం

ఆయుధాలతో యుద్ధం 

మనుషులుని చంపుతుంది 


మాటలతో యుద్ధం 

మనసులుని చంపుతుంది 

                         !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి