24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

baadha-బాధ

రాతిని పోలిన వనితవు నీవని 

తెలిసి తెలియక పూజలు చేసి 

అలసి సొలసిన ఆశలతోటి 

నలిగిన మనసుతో జీవిస్తున్నా .... 

                               !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి