24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

అందం ,ఆనందం 

ఒక్కటైన రూపం మీరు ..... 


చిరునవ్వులు వెదజల్లే 

మరుమల్లెలు మీరు.... 

                        !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి