7, జనవరి 2014, మంగళవారం

dhevullu-దేవుళ్ళు

దగ్గరగా వుంటే ఆకర్షిస్తాం .... 

దూరంగా వుంటే ఆరాధిస్తాం ... 


అందాన్ని ఆకర్షిస్తాం.... 

దైవాన్నీ ఆరాధిస్తాం .....

                 !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి