3, జనవరి 2014, శుక్రవారం

prema-ప్రేమ

చూడలేని కళ్ళతో కలలు కంట్టున్నా ... 

తరిగిపోని ప్రేమతో  ఎదురు చూస్తున్నా... 

 

ఒక్కచోట లేకున్నా 

         ఒక్కరిగా కలిసున్నాం ...

                               !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి