7, జనవరి 2014, మంగళవారం

baadha-బాధ

చుట్టూ అంతా వెలుగు నీడలు వున్నా....!!

నా కనులలో చీకటి ఛాయలు.... 


పెదవులపై చిరునవ్వులు  వెదజల్లినా ..!!

 మనసులో చితిమంటలు చెలరేగుతున్నాయి .... 

                                          !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి