26, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

andham-అందం

నా కనులకి చిక్కిన అందము నీవు
నా ఊపిరి కారాగారమున బందీ నీవు
నా కోసం వికసించిన కుసుమం నీవు
నా యదలో ఉదయించిన  తారవు నీవు
                                          !!సురేష్!!
                               

             

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి