20, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

jevitham-జీవితం

నాకే నేను సందేహంలా ... 

నా మది నను నిందించేలా .... 

ప్రతి క్షణం కాలం ప్రశ్నిస్తుంది .... 


రేపన్నది నాతో ఆడుతున్నది .. 

అందంగా ఆనందాన్ని దాస్తున్నది ... 

సున్నితంగా సుడిగుండమై ముంచుతున్నది ..... 

                                               !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి