26, మార్చి 2014, బుధవారం

prema-ప్రేమ

నీ  ప్రతి  శ్వాస  నేనై  చేరనా ... 

నీ ప్రతి అణువు నేనై మారనా ...


నీ కడవరకు నీ అండగా నడవనా .... 

నీ ఆనందమై నీ అందున నిలవనా .... 


నీ కనుల కలలను నిజముగ మార్చనా ... 

నీకన్నా నిను ప్రేమించే ప్రాణం నేనవ్వనా ....

                                           !!సురేష్!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి