26, మార్చి 2014, బుధవారం

jevitham-జీవితం

చిక్కబడ్డ    చీకటిలో    ప్రతి    రంగు    నలుపే ........

ఉదయించిన హృదయంలో ప్రతి  మలుపు గెలుపే... 


సాగే సెలయేరులా ఒడిదుడుకులు నే దాటనా..... 

వీచే  చిరుగాలిలా  ప్రతి  అంచుకు  నే  చేరనా..... 

 

వెలుగుని దోచే చీకటి  నే దాచనా..... 

కాలం వేసే సంకెళ్ళు నే తెంచనా.... 

                                          !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి