10, మే 2014, శనివారం

prema-ప్రేమ

పోరాడుతున్నా  ప్రతిక్షణం నీ ప్రేమకై

పసివాడిలా ఆరాటపడుతున్నా నీ తోడుకై

 

విధికి  వ్యతిరేకమై సాగుతున్నా 

గెలవాలనే ఓ తపనతో ..... 

 

ఆశలని శ్వాసలుగా  మల్చుతున్నా

నీవు  నా జీవితాసయమై ......

                                 !!సురేష్!!వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి