9, మే 2014, శుక్రవారం

prema-ప్రేమ

ప్రతి చినుకు తపిస్తుంది 

           నిను తాకాలని 

చిరుగాలి చిన్నబోయింది 

              నీ జాడేదని 

చిగురాకు నీ ఊసడిగింది 

జలధార నిను చేరాలంది

                          !!సురేష్!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి