14, జులై 2014, సోమవారం

baadha-బాధ

మాటిస్తున్నా మౌనంగా .... 

 బంధం పంచిన గాయంతో ... 


నీ జత లేని ఈ జీవితమంతా ... 

నే నొక్కడిగా నే  అడుగులు వేస్తా .... 

 

విడదీసిన  ఈ విధి ఆటలో ... 

నిను ఓడించి నే ఓడి రోదించ  ...  

                          !!సురేష్!!

                   

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి