21, జులై 2014, సోమవారం

jevitham-జీవితం

కాలం కదలిక ఆగనిది ........... 

ఆగిన నరుడికి అంతమది ..... 


పుట్టుట,గిట్టుట తప్పనిది ..............

నడుమున నాటకం ఆడించునది .... 


మన్నుటయే నీ ధర్మము .......

మిగిలినది దైవాధీనము.............

                                          !!సురేష్!!!!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి