31, మే 2016, మంగళవారం

Telugu kavithalu - ప్రయాణం

ఉదయించిన నీ హృదయపు వెలుగులు

నీ   విజయపు   తొలి   అడుగులు 

                                    !!సురేష్! !సారిక!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి