4, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

jevitham-జీవితం

నను నేను ప్రశ్నిస్తున్న కాలం ఇది 


అనుక్షణం ఆరాటపడుతూ ఏదో సాధించాలని సాగుతున్నా... 


అడుగులు తడబడుతున్నా మనుగడ సాగిస్తున్నా...  


సరికొత్తగా యోచిస్తూ నూతన అధ్యాయం రచిస్తున్నా... 


                                          !!సురేష్!!!!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి