5, అక్టోబర్ 2014, ఆదివారం

baadha-బాధ

ప్రేమించానే ప్రాణంగా ... 

నిందిచావే ప్రాణం పోయేలా ... 


నివేదించగలనా ఈ వేదన ...
ఏమని.....?ఎవరికని.....?


మరణిస్తూ.. జన్మిస్తున్నా..ప్రతి క్షణం
                                           
                                          !!సురేష్!!
!!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి