18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

స్వరముగా చేరెను పెదవి అంచున.....

కలలా వాలెను కనుల చాటున..........   

ప్రేమై నిండెను గుండె లోతున............. మరువలేను మగువ నిన్ను మరు జన్మకైనా... 

వీడిపోను వరమా నిన్ను ఎన్ని జన్మలెత్తినా...
                                    

                                        !!సురేష్!! !!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి