31, జనవరి 2015, శనివారం

amma-అమ్మ, andham-అందం, baadha-బాధ, jevitham-జీవితం, prayaanam-ప్రయాణం, prema-ప్రేమ,

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి