20, మార్చి 2015, శుక్రవారం

prayaanam-ప్రయాణం

నింగిలోన ఎంత నీరున్నా ...

నేలను తాకని చినుకుకు విలువ లేదే... 


అక్షరాలెన్నున్నా.... 

అమరిక లేక వాటికి అర్ధం కరువే ... 


ఆలోచనలెన్నున్నా ...

ఆచరణ లేనివన్నీ వ్యర్ధం అగునే ... 


                                             !!సురేష్!! !!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి