Sunday, 10 May 2015

prema-ప్రేమ

గడిచిన కాలం నీవు
నడిచిన దూరం నీవు
విడిచిన ఊపిరి నీవు
కారిన కన్నీరు నీవు
జారిన వరమే  నీవు
కరిగిన ప్రేమవు నీవు
నమ్మిన అబద్ధం నీవు
వీడిన వెలుగు నీవు
వదిలిన బంధం నీవు
కలిగిన బాధవు నీవు
కరువైన నిధ్రవు నీవు
వేటాడే మృత్యువు నీవు
ఓడిన యుద్ధం నీవు ...
                        !!సురేష్ !! !! సారిక!!


Previous Post
Next Post

0 Comments: