6, మే 2015, బుధవారం

baadha-బాధ

యదలో ఆవేదన రోధనై
కన్నీరులా కారింది...
గుండ్డెల్లో దాచిన ప్రేమామృతం
విషమై ప్రాణం తీసింది....
                   !!సురేష్!! !!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి