7, జూన్ 2015, ఆదివారం

prayaanam-ప్రయాణం

జారే జలధారకు దారులు తెలుసా ..?
వీచే చిరుగాలికి గమ్యం వుందా ......?
కరిగే కాలానికి అంతం కలదా ..... ?
మరి సాగే మన పయనానికి హద్దులు దేనికి ..!
జలధారలా ,చిరుగాలిలా
కాలంతో  నలుదిక్కులు సాగిపో............
                                            !!సురేష్!! !!సారిక !! 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి