7, జూన్ 2015, ఆదివారం

baadha-బాధ

తరగని దూరం
కరగని కలత
చల్లారని కన్నీరు
నాకు కనురెప్పల చప్పుళ్ళు ఎన్నున్నా
నా తోడు కన్నీటి చీకటి ఒకటే ........
                             !!సురేష్!! !!సారిక!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి