9, సెప్టెంబర్ 2015, బుధవారం

baadha-బాధ

నా మది శబ్ధం విధ్వంశంలా వినిపడుతుంది...
నా ఊపిరి పెనుగాలై నాపై వీస్తుంది....
కనులు మూతపడి చీకటి నను కప్పేస్తుంది...
పుట్టిన క్షణాన ఊపిరి కోసం పోరాడుతున్నా....
                                                !!సురేష్!! !!సారిక!!
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి