12, ఏప్రిల్ 2016, మంగళవారం

ఇది నీ కోసం రాసిన కవిత కాదు, నీ వల్ల రాసిన కవిత .


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి